Her i efteråret florerede der et opslag i diverse børne- og pædagoggrupper på facebook, omhandlende de bemandede legepladser. Det var nemlig kommet frem, at der lå et spareforslag klar, der havde til hensigt at lukke de bemandede legepladser.

bemandede legepladser

Opslagene der blev delt, var en underskriftindsamling, der havde til hensigt at bevare legepladserne.

Mange af dem der kommenterede på opslagene, hvor kede københavnere efterspørger underskrifter imod lukningen, er totalt uforstående over hvorfor man overhovedet har disse bemandede legepladser i København.

Og så tænkte jeg:

Det skal være løgn.
Jeg skriver et blogindlæg.
Jeg finder legepladspædagoger.
Jeg klarer den.

Og jeg gik i gang. Og så reddede de heldigvis sig selv, eller forslaget faldt heldigvis. Men, derfor skal I nu ikke snydes alligevel!

De bemandede legepladser

Bemandede legepladser har været en del af det københavnske byliv i over 75 år.
“Opfinderen” af begrebet ” bemandet legeplads”, var Mathilde Nielsen (Socialdemokratiet), en børnehaveleder der var blevet medlem af Borgerrepræsentationen i 1935 , og som i 1936 udtalte:

“Vi må gøre vore legepladser til lystbetonede steder og fredfyldte pladser for storbyens børn, hvor forældrene trygt kan sende deres børn hen” men, for at dette kan blive tilfældet ”må der vist være et mere effektivt tilsyn end der er. Alt for ofte er børnene, navnlig pigerne, udsat for efterstræbelser fra voksne mennesker, og de mindre børn er ofte udsat for en hårdhændet behandling fra de større børns side.”

Der var i 1939 tre bemandede legepladser – Enghaven, Hans Tavsens Park og Østre Anlæg.
Den i Hans Tavsens park har min mormor frekventeret, hun er nemlig opvokset i området.
Der var en legepladslærerinde på hver legeplads, som havde til opgave at tilrettelægge børnenes leg under frie former.

bemandede legepladser

Siden da er det gået op og ned, og man har flere gange diskutteret om de nu i alt 26 bemandede legepladser skal fortsætte med at have pædagogisk personale tilknyttet. Et tilbagevenden spørgsmål om økonomi, – også denne gang.

Børneopbevaring eller forebyggende socialt arbejde

Mange, især uden for København kender slet ikke begrebet “bemandet legeplads”. Jeg har set folk skrive på førnævnte opslag:

Er det det, vi i Jylland kalder en børnehave?

Hvorfor er det nødvendigt, jeg kan da godt selv gå på legeplads med mine børn – brug bare pengene på noget andet.

Det er forældrenes ansvar, så hvis den skal være bemandet, må forældrene betale for den service.

Og det vidner nok bare om, at det er en københavner-ting. Og derfor får jeg lige lyst til at åbne folks øjne lidt, hvis jeg kan, og fortælle om hvad en bemandet legeplads er og hvorfor den er vigtig.

En bemandet legeplads er IKKE børneopbevaring. Man kan ikke aflevere lille Tobias på 3,5 og så forvente at nogle uddannede voksne tager sig af ham. Som i børnehaven. Mens man selv går på arbejde – eller hen og drikker kaffe. Tit er der faktisk en kaffe-vogn lige i nærheden, for sælgerne har lugtet lunten – forældre på legeplads er tit kaffetørstige.
Nå, men nej, det er ikke børneopbevaring.

Det er et rigtig fint socialt tilbud.

bemandede legepladser

Hvad er det så at de bemandede legepladser kan?

De bemandede legepladser har pædagogisk personale tilknyttet, som alle har en eller anden form for pædagogisk og social rolle i lokalområdet. De har åbent i hverdagene, nogle også i weekenderne.

Særlige tilbud

Nogle legepladser, som fx ByOasen på Nørrebro har dyr. Der kan nogle af de børn der måske ikke møder dyr i deres dagligdag, få lov at få lidt nærkontakt med nogle pelsede (eller fjer-klædte skabninger). Der er høns, geder, kaniner og marsvin. Institutionerne i området udnytter legepladsen som udflugtsmål, især om sommeren.

bemandede legepladser

Så er der Trafiklegepladsen, hvor hele legepladsen er indrettet som en mini-by med veje, hajtænder og lyskryds, hvor det er oplagt at lære at køre på cykel. Faktisk er pædagogerne der, rigtig gode til at at hjælpe med den slags, hvis man som forælder synes det er lidt svært at angribe.
Præcis som alle andre pædagoger, er pædagogerne her, klar til at hjælpe med de problematikker man som forælder kan møde, i livet med børn.

Og selvfølgelig “bør” man som forælder måske nok kunne finde ud af at gynge sin unge selv, eller lære ham eller hende at køre på den nyindkøbte cykel. Så det er ikke det der slår hovedet på sømmet.

De bemandede legepladser udføre vigtigt socialpædagogisk arbejde!

Vigtigt arbejde!

Arbejde hvor de måske kan redde nogle af de store børn og kommende teenagere, der ellers vil vokse op med en stor skepsis til systemet. Arbejde der måske kan være med til at bryde den negative sociale arv.

Villys vuggestue ligger i en ghetto. Det er et faktum at området den ligger i, er vældig socialt belastet. Og det går også ud over børnene. Der er små børn der hænger ofte inde i lejligheden (og nu generaliserer jeg), eller også begynder de at rende rundt ude, uden voksent opsyn, alt for tidligt. De følges tit med store søskende, der heller ikke altid helt ved hvordan man skal opføre sig.
Og her kommer de bemandede legepladser ind i billedet!

Hvem kommer på legepladserne?

Den legeplads der ligger i det område hvor Villys vuggestue ligger, er altid velbesøgt. Aldrig af caffe-latte-drikkende forældre med Rosamynthe-Karusella i hendes nyeste (og dyreste) termo-sæt og øko-uld, nej af alle de andre.

Af tosprogede mødre, som med alle børnene mødes og indtager sammenskudsfrokosten på bænkene.

Af halvstore unger, der godt ved at Lis og Arne (og her opdigter jeg lige et par navne), altid er klar til at svare på spørgsmål om de ting der er svære. De ting, som deres forældre ikke lige kan svare på, eller som er for følsomme at tage med over i skolen. Selvfølgelig bør lærerne også kunne varetage denne opgave, men nogen gange er Lis og Arne den nemme og ufarlige vej.

Af daginstitutionerne der ikke altid selv har de største legepladser, og hvor den bemandede legeplads kan være et fint udflugtsmål. Nogle af de bemandede legepladser arrangerer bål og snobrødsbagning.

Og af sådan nogen som os, som ikke har nogen have. Lejlighedstyperne. Med børn. Som bruger legepladserne lidt her og lidt der, sludrer lidt med Lis og Arne, og måske lærer endnu mere om deres lokalområde herigennem. For Lis og Arne ved rigtig meget om lokalsamfundet.

Opdag, hvad du kan på de bemandede legepladser

Har du besøgt din lokale bemandede legeplads? København har siden 1939 haft bemandede legepladser. Her er der hver dag pædagoger til stede, som sætter aktiviteter i gang og holder øje med børnene. Det, at legepladserne har personale tilknyttet, skaber trygge mødesteder for leg, læring og bevægelse.Vi har i alt 26 bemandede legepladser, som er spredt ud over hele København. Se filmen og opdag, hvad du kan på legepladserne!

Slået op af Københavns Kommune i Torsdag den 4. oktober 2018

En legepladspædagog fortæller

I dag er der 26 bemandede legepladser i København, hvor de har forskellige funktioner ift byens behov og deres lokale besættelse. Men generelt er det vigtigt for alle legepladser, at de for at skabe gode rammer for tryghed, leg, bevægelse og læring, formidling, ansvar mm.

Pædagogerne stræber efter, at skabe rammerne til at give gode oplevelser for alle og skabe inkluderende sociale fællesskaber, og er med til at give et løft i de lokalområder på mange forskellige fronter. At arbejde på en legeplads er ikke altid så nemt, som man kunne tro i virkeligheden.
Det er meget komplekst, men super spændende og dejligt.

Mange opgaver

Der er mange forskellige opgaver alt fra lavpraktiske til det sociale pædagogiske arbejde.
Legepladserne er et frirum et pusterum for alle, dermed er det også et fristed/mødested for alle fra 0-99 år.

Ja, der mødes alle på tværs af aldersmæssige, kulturelle og sociale skel.

Legepladserne kan benyttes frit både indendørs og udendørs af alle borgere. Der kan lånes cykler, mooncars, forskellige slags bolde og udstyr til bevægelseslege, sandkasselegetøj osv. Der kan også laves forskellige kreative aktiviteter både inde og ude. Laves bede.

bemandede legepladser

Forebyggende arbejde

Når en legeplads er bemandet giver det først og fremmest tryghed og skaber relationdannelse. På den måde har legepladsen et øje på, hvad der sker i området. Dette giver god mening for at samarbejde med forskellige aktører, der har interesse for det område, som legepladsen befinder sig i.
De planlægger forskellige arrangementer, tilbyder og igangsætter forskellige lege og aktiviteter med forskellige formål, der er med til at skabe en udviklings- og lærings arena for børn og deres forældre med forskellige kulturer.

Børn i de lokale områder begynder allerede at lære at kende legepladsen og personalet, når de besøger legepladsen sammen med deres forældre, dagpleje, private børnepassere, vuggestue, børnehave, fritidshjem eller skole.
Det giver børn og forældre en anden slags tryghed og dette gør det nemmere, at der kan skabes en anerkendende relation baseret på tillid. Der findes nogle børn, der kommer og besøger deres lokale legeplads sammen med deres forældre og deltager aktivt i lege og aktiviteter, som personale igangsætter eller skaber rammer for, men findes også et flertal, der ikke gør det.

Især børn i de sociale udsatte byområder er ofte ikke ledsagede. Deres forældre har ikke altid tid til at være sammen med dem eller følge dem på legepladsen. Der er også mange børn der ikke går i et fritidshjem eller klub. De er bare overladt til sig selv af mange årsager.

Udsatte børn får et frirum

Og så er der dem, der har ansvaret for at passe deres små søskende, når de allerede er i 6-7 års alderen. Så er legepladserne et dejligt og trygt sted, som disse børn kan være i, i stedet for at de hænger ud de forkerte steder, med de forkerte unge mennesker. Der får de den tætte voksenkontakt, bliver udfordret i sindet og i kroppen.

Der er mange grupperinger på tværs af etnicitet, kulturelt, socialt og aldersmæssigt fx de store vil ofte have magt over for de små. Konflikter kan vi ikke undgå i livet heller ikke på legepladserne. Her tager personalet styringen og hjælper dem med, at håndtere konflikterne på en professionel og konstruktiv måde. Konflikthåndtering/løsningen skal også være hensigtsmæssig, så alle kommer til at føle, at de bliver set, hørt, forstået og dermed anerkendt.

Der findes nogle børn, der har det meget svært ved at være sammen med andre i det sociale rum/fællesskab. Nogen der ikke kender eller kan begå sig i de helt almindelige sociale spilleregler. Så giver det også mening, at der er pædagogisk personale som vejleder og er rollemodeller for dem. Det er også med til at mindske de samfundsmæssige udfordringer såsom kriminalitet, misbrug, samt diverse sociale og kulturelle problemer.
Igennem den tætte kontakt, og det nærværende og anerkendende arbejde kan man bygge bro, åbne øjne for muligheder og forebygge den negative sociale arv.

Summasumarum

Uanset at det siden kom frem, at politikerne overvejende ville stemme nej, så synes jeg stadig det er vigtigt at sprede viden. Fx på grund af de citater jeg har nævnt. For at oplyse om, hvad det er de bemandede legepladser er og hvad de kan.

Mange hilsner Carina

Husk du kan læse mere pædagog-gøgl her, at du altid kan følge med på Facebook og få besked om nye indlæg, og følge endnu mere med på Instagram hvor jeg jævnligt deler billeder – især nu hvor jeg er på barsel.
På Pinterest kan du finde mine kreative indslag – og så er jeg vist heller ikke på flere sociale medier….!
Skriv gerne en kommentar herunder, hvis du har noget der ligger dig på sinde, i forbindelse med mit indlæg, ris eller ros, eller svar på et spørgsmål. Eller noget helt syvende! Jeg elsker at se hvad I tænker om det jeg skriver!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.